برترین های رقابت های قایقرانی قهرمانی کشور جانبازان و معلولان معرفی شدند