پایان مذاکرات افتخار ملت خواهد بود/ در حال شکست نهایی «ایران‌هراسی» هستیم