گردهمایی ۳۰۰۰ نفری پیشکسوتان دفاع مقدس در اصفهان برگزار می‌شود