کتابفروشی «سوره مهر» در میدان انقلاب افتتاح می‌شود