رئیس مرکز حراست وزارت علوم از دانشگاه سیستان و بلوچستان بازدید کرد