قائم مقام گسترش فولاد: قرار است با کمالوند ادامه دهیم