عباسپور: خودروسازان صرفاً در حوزه خوروسازی فعالیت کنند تا کیفیت کار خود را بالا ببرند