مراسم تجلیل از نفرات برتر پرسش مهر رئیس جمهور در شهریار برگزار شد