رسالت حوزه علوم اسلامی دانشگاهیان تمدن‌سازی اسلامی است