زمان نشست کفاشیان و رؤسای فدراسیون‌های عضو AFC اعلام شد