نخستین اکران عمومی مستندهای کلاسیک ایرانی پس از ۵۰ سال/ جریان شناسی مستندهای خودنگار، نمایشی شده و م