بانک‌ها 21 میلیارد تومان به جوایز صنایع دستی اختصاص دادند