توسعه فناوری نانو تاثیر زیادی در رونق فعالیت‌های اقتصادی دانش بنیان دارد