پیگیری های صحیح رییس جمهوری و اظهارات غلط مسوولان فدراسیون فوتبال