افزون بر 11میلیون و 478 هزار سهم در تالار بورس رشت داد و ستد شد