نماز جمعه این هفته تهران به امامت آیت الله جنتی اقامه می شود