فخرالدینی: هنوز تصمیمی نگرفته‌ام و منتظر مشخص شدن وضعیت استقلال هستم