پوسترهایی برای کشاندن مردم به مجالس زنانه/ ‫‫لالایی زنان آوازه خوان برای وزارت ارشاد