با افزونه Tone کروم، به اشتراک‌ گذاری لینک توسط صدا ممکن شد