کشتی امدادرسان ایرانی برای بازرسی به جیبوتی می‌رود/ الحدیده مقصد بعدی ایران‌شاهد