الزام پتروشیمی ها به عرضه محصولات خود در بورس کالا