تشریح سیاست دارویی وزارت بهداشت/ ۳۰۰ میلیون دلار صادرات دارویی