صورت‌های مالی ستاد بن کارگری شفاف شد/ تعیین تکلیف ۷۰۰ میلیون تومان بن