مدیر رسانه‌ای پدیده: باشگاه پدیده مذاکره‌ای با قلعه نویی انجام نداده است