ایستگاه مترو عبدل‌‌آباد تا پیش از آغاز تابستان به بهره‌‌برداری می‌‌رسد