سرلشکرجعفری: دشمنان ما با زبان سلاح بیشتر آشنا هستند و ما هم قصد داریم با همین زبان با آنان روبه‌رو ش