ممبینی: رئیس جمهور هم متوجه اشکالات داوری شد اما به تذکر‌های ما بی‌توجه بودند