غفوری: گرامیداشت دفاع مقدس سبب مصونیت جوانان می‌شود