خوارج جدیدی در دنیای اسلام شکل گرفته است/ پاسداری حقیقی دفاع از ارزش‌های انقلاب اسلامی در تمام ابعاد