ژاپن آغاز به کار مجدد سومین نیروگاه اتمی‌اش را تایید کرد