۴۰ میلیون سپرده‌گذاری، شرط اخذ وام ۸۰ میلیونی مسکن