اختتامیه جشنواره «حرکت» در دانشگاه پیام‌نور خراسان جنوبی برگزار شد