واکاوی ورود ناگهانی خودروسازان به مزایده سرخابی/حضور دستوری یا لزوم تیمداری!