تصاویر/ محسن رضایی، تماشاگر ویژه دیدار پرسپولیس ـ الهلال