رئیس سازمان لیگ در مورد هزینه‌های باشگاه‌های لیگ برتری توضیح داد