انهدام سه بانددر آذربایجان غربی با دستگیری 9 نفر سارق