آیت الله جوادی آملی: گرفتاری اصلی ما فضای حقیقی است نه مجازی