پروژه پالايشگاهی سیراف، بازار آسیا را هدف گرفته است