استارت شاگردان کی‌روش برای مقدماتی جام جهانی در ورزشگاه دستگردی/ اولین تمرین ساعت 17 امروز