نظر زنجیره‌ای‌ها بر عدم تحقق اندیشه امام در دولت نهم و دهم/اصرار اصلاح‌طلبان، انکار ناطق