افخم: مذاکره‌کنندگان ایرانی مقابل هرگونه زیاده خواهی ایستادگی می‌کنند