«تنهایی» پیشکسوت هنر نمدمالی چهارمحال‌وبختیاری درگذشت