نفت مسجد سلیمان 5/7 میلیارد تومان هزینه کرد/ ارقام صحیح همه باشگاه‌ها به زودی اعلام می‌شود