سفر رییس جمهور به استان آذربایجان شرقی / عکس: پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری