پروژه پالايشگاهي سیراف بازار آسیا را هدف گرفته است