امسال ۳۰۰ میلیون دلار صادرات دارو خواهیم داشت/ خیز صنعت دارو برای صادرات ۵۰۰ میلیون دلاری