محسن رضایی با لباس پاسداری در کنار رهبر انقلاب+عکس