سوم خرداد روز تجدید میثاق ملت با امام راحل و مقام معظم رهبری است