مشروح کنفرانس خبری افخم: تیم ایرانی اجرای همزمان توافق جامع را دنبال می‌کند/ پرونده 2 سعودی متعرض به