سخنگوی دولت از روند پیشرفت اتوبان همت در کرج بازدید کرد